Babaeski Ticaret Borsası Başkanlığı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Borsamızdan Haberler

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Babaeski Ticaret Borsası toplantı salonunda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 13.Etap Tebliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Babaeski Ticaret Borsası ortaklığında düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Babaeski Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Özün, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Babaeski Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Arslan, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gürpınar, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Babaeski Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ve üreticiler katıldı.
Bilgilendirme toplantısında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden İdari Büro Personeli Engin Karagöz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 13.Etap Tebliği hakkında sunum gerçekleştirerek üreticileri bilgilendirdi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 13.Etap Tebliği bilgilendirme toplantısı soru cevap şeklinde devam ederek sona erdi.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
13.ETAP TEBLİĞİ 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 30/09/2019 tarihine kadar proje başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir. 
13. etapta yatırımcıların hazırlayabileceği proje konuları;
1-Ekonomik Yatırımlar
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
2-Kırsal Ekonomik Altyapı Konularında ;
A-Kırsal Turizm Yatırımları
B- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu, buzlama makinesi, balık nakil tankı (balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı),kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı,
2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine uymalıdır, kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) işletmesiyle orantılı ceviz/zeytin hasat makinesi, silaj ve balya makinesi*,
*Silaj ve balya makinesi başvurularında yatırımcının kendi adına traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun Büyükbaş/Küçükbaş hayvan mevcudu olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri KKYDP on-line başvuru sisteminde proje başvurusunda diğer katagorisi altındaki bölüme yüklemelidir. Hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması gerekmektedir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup en az 10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan için en az 30 dekar ekilir yem bitkisi arazisi/çayır arazisi olmalıdır.
3- Yaylacılar için, çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, çadır ahır ve ağıl için gezginci arıcılar bal süzme, sır alma, bal dinlendirme için proje sunabilirler. Yaylacıların sundukları projeleri kapasiteleri ile uyumlu olmak zorundadır.
4- Bitkisel üretime yönelik örtü altı tarım; örtü altı bitkisel üretim tesisi yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, en az 3 dekar olmak şartıyla oluk altı yüksekliği en az 3m olan bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılan tesisi ifade eder.
a-Örtü Altı Tarım Tesisinde; Tesisin inşaasında kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı
elemanları, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemesi ve ekipmanları hibeye esas proje giderleri olarak değerledirilir.
b-Örtüaltı tarım tesisi projeleri Basınçlı Sulama sistemi ile birlikte gübreleme sistemini de içermelidir.
c- Örtüaltı tarım tesisi projeleri ısıtma sistemini de içermelidir. Isıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem ile olabildiği gibi alternatif enerji sistemlerinden de yararlanılabilir. Hibeye esas proje giderleri arasında ısıtma sisteminin yanında izolasyon sitemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında sayılır.
ç- Örtü malzemesi olarak; en az 36 ay ömürlü örtü altı malzemesi kullanılmaldır.
d- Çiftlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek örtüaltı üretim tesislerinde dekara maliyet, ısıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem olarak projelendirildiğinde dekara en fazla 50.000 TL/da ısıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında dekara en fazla 60.000 TL/da olmalıdır.
Bu madde kapsamında ayrıca meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü,
5- Tarımsal üretimiyle orantılı;
Çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, Soğuk Hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo,
6- Hayvansal üretime yönelik süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma(sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,
7- Tıbbi ve Aromatik Bitki (lavanta, kekik, biberiye v.b) konusunda işleme projesi kapsamında, en az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ ve üretimi ile orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası makine/mal alımları 
C- El sanatları ve katma değerli ürünler,
Ç- Bilişim sistemleri ve eğitimi,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje limitleri
1-Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler için ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, 
b) Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, 
c) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,
üst limitini geçemez.
2- Gerçek kişiler için ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası, 
b) Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 750.000 Türk Lirası, 
c) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.000.000 Türk Lirası,
üst limitini geçemez.
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; 500.000 TL dir. 
3-Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. 
Hibeye esas proje tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
Yatırımların fiziki olarak tamamlanma tarihi 15/11/2020’tir. 
KKYDP 13.etap uygulamaları hakkında detaylı bilgi Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alınabilir.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin #MiraçKandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz.

Şemsettin Karanfil 
Meclis Başkanı 

Ünsal Vural
Yönetim Kurulu Başkanı

DEVAMI

Dünya Kadın Hakları Günü

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümünü ve #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü'nü kutluyor, attığı bu adımla tüm dünyaya örnek olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum.

Ünsal Vural 
Babaeski Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı

DEVAMI

Üye Değilmisiniz? Üye olmak için Tıklayınız.

Giriş Yap | Kayıt Ol

Başkanımız

baskan
Ünsal VURAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Günlük Fiyatlar

 • AYÇİÇEK
  En Düşük: 15.596
  En Yüksek: 15.686
  Ortalama: 15.655
  Miktar: 11500
  İşlem Adedi: 1
  Son Güncelleme
  20 Şubat 2024, 16:53
 • BUĞDAY
  En Düşük: 8.655
  En Yüksek: 9.453
  Ortalama: 9.116
  Miktar: 67.500
  İşlem Adedi: 7
  Son Güncelleme
  20 Şubat 2024, 16:54

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • TOPRAK TAHLİL LABORATUVARI
 • BASINDA BİZ

Videolar

 • TOBB Küçük Parmaklar
 • TOBB Küçük Parmaklar
 • İstihdam Seferberliği 2019 Kapsamında Uygulanan Teşvikler
 • İstihdam Seferberliği 2019 Kapsamında Uygulanan Teşvikler
 • Hannaver Faira Turkey 2016 Yılı Fuar Takvimi
  Hannaver Faira Turkey 2016 Yılı Fuar Takvimi
 • Kobi Bilgi Sistemi
  Kobi Bilgi Sistemi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Abigem Trakya
  Abigem Trakya
 • Rekabet Kurumu
  Rekabet Kurumu
 • TOBB Türkiye Fuar Rehberi
  TOBB Türkiye Fuar Rehberi
 • Toprak Mahsülleri Ofisi
  Toprak Mahsülleri Ofisi
 • Tobb Tv
  Tobb Tv
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Ekmek İsrafınına Son
  Ekmek İsrafınına Son
 • TOBB Sermaye ve Emtia Piyasa Verileri
  TOBB Sermaye ve Emtia Piyasa Verileri